Základní informace o projektu

Ident. číslo:331Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Parkoviště v prostoru bývalého dolu Bernard a připojení komunikace
Popis projektu:Zamýšlená komunikace o délce přibližně 200 m bude sloužit k propojení hlavního obchvatu bývalým statkem dolové společnosti, který slouží jako centrum tradičních řemeslných výrob. Parkoviště o předpokládané velikosti 700 m2 bude ku pomoci návštěvníkům tohoto centra. Stavby se budou nacházet v dobývacím prostoru poddolované oblasti.
Žadatel:Královské PoříčíPředpokládané náklady:7 687 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:35Konaném dne:22.04.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0224Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:26.11.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Parkoviště v prostoru bývalého lomu Bernard a připojení komunikace II/181
Aktuální cena (vč. DPH):141 900 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0253Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:07.12.2009Termín plnění:30.06.2010
Název smlouvy:Parkoviště v prostoru bývalého lomu Bernard a připojení komunikace II/181
Aktuální cena (vč. DPH):5 619 343 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

zavřít okno