Základní informace o projektu

Ident. číslo:330Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Revitalizace Pstružného potoka
Popis projektu:Pstružný potok je zanesen v důsledku čerpání důlních vod z lomů Jiří a Družba do jeho koryta. Potok bude v délce 2 280 m revitalizován. Revitalizace potoka spočívá ve vyčištění koryta a v úpravě a dosadbě břehové vegetace.
Žadatel:Královské PoříčíPředpokládané náklady:1 641 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0149Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:27.03.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Supervize Obec Královské Poříčí - Revitalizace Pstružného potoka
Aktuální cena (vč. DPH):30 500 KčZhotovitel:Jaroslav Pohlreich

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0178Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:28.01.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Obec Královské Poříčí - Revitalizace Pstružného potoka
Aktuální cena (vč. DPH):2 332 751 KčZhotovitel:Severočeská stavební Kláštěrec a.s.

zavřít okno