Základní informace o projektu

Ident. číslo:329Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Vřesová - ochranný lesní pás
Popis projektu:Pás je navržen pro ochranu obytných domů před negativními vlivy provozu zpracovatelského areálu Vřesová.
Žadatel:VřesováPředpokládané náklady:1 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:826 446 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno