Základní informace o projektu

Ident. číslo:328Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace propadliny v severní části obce Svatava
Popis projektu:Revitalizace této propadliny (plocha 0,5 ha) bude spočívat v úpravě svahů, vyčištění dna této malé vodní plochy a v úpravě břehových porostů.
Žadatel:SvatavaPředpokládané náklady:1 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:1 157 024 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno