Základní informace o projektu

Ident. číslo:327Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace "Svataváku"
Popis projektu:Na východ od města Svatava, v předpolí lomu Jiří je situován rybník „Svatavák“, na jehož vzniku se podílela i minulá hornická činnost (hlubinná těžba). Břehy tohoto rybníka včetně území v jeho nejbližším okolí vyžadují provedení nezbytné revitalizace, spočívající v úpravě břehů, průklestu nevhodných náletových dřevin, případné doplnění vhodnými druhy tak, aby se zlepšila estetická účinnost tohoto území v bezprostřední blízkosti města Svatava. Plocha území určeného k revitalizaci je 2,3 ha.
Žadatel:SvatavaPředpokládané náklady:3 450 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:2 851 239 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno