Základní informace o projektu

Ident. číslo:326Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Příprava území pro výstavbu RD Svatava u Špice
Popis projektu:Záměrem obce Svatava je výstavba rodinných domků v území podél komunikace Svatava – Habartov na ploše cca 2 ha. V rámci revitalizace navrhujeme do tohoto území (na okraj staveniště) přivedení vody, elektrické energie a území odkanalizovat.
Žadatel:SvatavaPředpokládané náklady:12 250 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace, byla zahájena projektová příprava.
Popis:Záměrem obce Svatava je výstavba rodinných domků v území podél komunikace Svatava – Habartov na ploše cca 2 ha. V rámci revitalizace navrhujeme do tohoto území (na okraj staveniště) přivedení vody, elektrické energie a území odkanalizovat.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:12 250 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno