Základní informace o projektu

Ident. číslo:325Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Příprava území pro výstavbu RD Svatava - u křižovatky
Popis projektu:Záměrem obce Svatava je výstavba rodinných domků v území podél komunikace Svatava – Habartov na ploše cca 2 ha. V rámci revitalizace navrhujeme do tohoto území (na okraj staveniště) přivedení vody, elektrické energie a území odkanalizovat.
Žadatel:SvatavaPředpokládané náklady:5 820 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:4 809 917 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno