Základní informace o projektu

Ident. číslo:324Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Plochy pro rozvoj Habartova
Popis projektu:Jedná se o zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků v rozsahu vybudování páteřní komunikace včetně sjezdů a chodníku, vedení veřejného osvětlení, kanalizace splaškové i dešťové včetně přípojek, vodovodu včetně přípojek, rozvodu NN a plynovodu včetně přípojek. Příprava staveniště si vyžádá přeložky parovodu, STL plynovodu, telekomunikačního vedení Sokolovské uhelné, a.s., a nadzemního vedení VN – 22 kV.
Žadatel:HabartovPředpokládané náklady:26 586 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 8/2008, probíhá zpracování projektu pro provádění stavby (10/2014).
Popis:Jedná se o zasíťování pozemků pro výstavbu 15 rodinných domků v rozsahu vybudování páteřní komunikace včetně sjezdů a chodníku, veřejného osvětlení, kanalizace splaškové i dešťové, vodovodu, rozvodu NN a plynovodu. Příprava staveniště si vyžádá přeložky parovodu, STL plynovodu, podzemního telekomunikačního vedení a nadzemního vedení VN – 22 kV.
Správní povolení:Stavební povolení (komunikace a veř. osvětlení) ze dne 20.2.2009, NPM 15.4.2009, prodlouženo do 31.12.2013 (obnovuje se - 10/2014); stavební povolení (inž. sítě a přeložky) ze dne 10.3.2009, NPM 1.4.2009, prodlouženo do 31.12.2013 a znovu prodloženo do 31.12.2016; vodoprávní povolení ze dne 18.3.2009, NPM 7.4.2009, prodlouženo do 29.4.2013 a znovu prodlouženo do 5/2015.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO - Komunikace SO - Veřejné osvětlení Přeložka parovodu Přeložka STL plynovodu STL plynovod a přípojky Vodovod a přípojky Splašková kanalizace a přípojky Dešťová kanalizace a přípojky Přeložka telekomunikačního vedení
Rozpočtové náklady bez DPH:26 586 215 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou stožárů a svítidel veřejného osvětlení (cca 300 tis. Kč).
Podmínky vyhlášení:Projekt dle vyhlášky 230/2012 Sb. bude připraven v 10/2014.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:36Konaném dne:29.10.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0372Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:28.04.2017Termín plnění:30.06.2019
Název smlouvy:Supervize Plochy pro rozvoj Habartova
Aktuální cena (vč. DPH):240 420 KčZhotovitel:SUMEREN servis s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0408Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:24.02.2017Termín plnění:31.05.2019
Název smlouvy:Plochy pro rozvoj Habartova
Aktuální cena (vč. DPH):12 916 437 KčZhotovitel:bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

zavřít okno