Základní informace o projektu

Ident. číslo:323Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Ochranný zelený pás - U hřbitova
Popis projektu:Území v dolovém poli. Jedná se o provedení terénních úprav a výsadbu zeleně za účelem vytvoření předělu mezi odpočinkovou zónou a průyslovou zónou. Dále bude řešen přístup do budoucí rekreační oblasti.
Žadatel:BukovanyPředpokládané náklady:2 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Území v dolovém poli. Jedná se o provedení terénních úprav a výsadbu zeleně za účelem vytvoření předělu mezi odpočinkovou zónou a průmyslovou zónou. Dále bude řešen přístup do budoucí rekreační oblasti.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno