Základní informace o projektu

Ident. číslo:320Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Chodov - Revitalizace Smolnického kopce - příměstký park a lesopark, rozhledna
Popis projektu:Cílem projektu je vytvořit odpočinkovou zónu pro obyvatele města Chodova, kteří jsou od přírody odříznutí výsypkami. Park je rozdělen na část příměstskou s větší intenzitou zatížení návštěvníky a část lesoparku. Tato plocha navazuje na již rekultivovanou část Smolnické výsypky - Bílou vodu (vodní nádrž). Společně tak vytváří lokální biocentrum. Park se nachází na poddolovaném území, v daném území je možné očekávat dopad dodatečných závalů na povrch. Pro areál příměstského parku a lesoparku je nutné vytvoření vhodných přístupových komunikací a propojení s Bílou vodou, s městem samotným a současně tuto plochu zpřístupnit návštěvníkům sítí cest uvnitř areálu. Příměstská část je doplněna víceúčelovou sportovní plochou (hasičským cvičištěm). V prostoru nad Bílou vodou je navrženo umístění rozhledny, která bude vytvořena z vyřazeného důlního zakladače. Tento zakladač bude plnit funkci nejen volně přísutpné rozhledny, ale bude i důležitým svědkem vývoje této oblasti.
Žadatel:ChodovPředpokládané náklady:35 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 2/2009.
Popis:Cílem projektu je vytvořit odpočinkovou zónu pro obyvatele města Chodova. Park je rozdělen na část příměstskou s větší intenzitou zatížení návštěvníky a část lesoparku. Tato plocha navazuje na již rekultivovanou část Smolnické výsypky - Bílou vodu (vodní nádrž). Pro areál příměstského parku a lesoparku je nutné vytvoření vhodných přístupových komunikací a propojení s Bílou vodou, s městem samotným a současně tuto plochu zpřístupnit návštěvníkům sítí cest uvnitř areálu. Příměstská část je doplněna víceúčelovou sportovní plochou.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 15.10.2009 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Chodov (stavebník), POH, SUAS -možnost realizace na cizích pozemcích zatím nebyla řešena.
Skladba stavebních objektů:Nebylo zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:26 984 078 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno