Základní informace o projektu

Ident. číslo:319Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Komunikační propojení na severní straně výsypky Silvestr
Popis projektu:Komunikace při severní straně výsypky v délce cca 1,2 km.
Žadatel:Dolní RychnovPředpokládané náklady:7 500 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Komunikace při severní straně výsypky v délce cca 1,2 km.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:7 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno