Základní informace o projektu

Ident. číslo:318Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Dolnorychnovského potoka
Popis projektu:Tento potok byl v minulosti v důsledku těžby přeložen do nového koryta. Zároveň prochází územím těžbou narušeným. S ohledem na jeho stav doporučujeme provést jeho revitalizaci. Ta by spočívala v úpravě koryta a břehů, odstranění nevhodných náletových dřevin, případně vhodná dosadba. Délka toku, který vyžaduje provedení revitalizace je cca 2,0 km.
Žadatel:Dolní RychnovPředpokládané náklady:8 700 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 11/2011.
Popis:Jedná se o revitalizaci stávajícího koryta Dolnorychnovského potoka. Koryto prochází zastavěnou částí obce podél místní komunikace. Jedná se o realizaci úpravy koryta, propustků a mostů převádějící místní účelové komunikace přes koryto potoka, nábřežních zdí. Součástí stavby jsou nutné přeložky stávajících inženýrských sítí.
Správní povolení:Vodoprávní povolení ze dne 23.9.2013, NPM 30.10.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce s výjimkou jediného pozemku soukromého vlastníka, který obec smění.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Úprava koryta v délce 299 metrů SO 02 – Úprava koryta v délce 196 metrů SO 03 – Úprava koryta v délce 232 metrů SO 04 – Úprava koryta v délce 200 metrů
Rozpočtové náklady bez DPH:9 064 839 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno