Základní informace o projektu

Ident. číslo:315Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově pro využití volného času
Popis projektu:Uvedené území bylo v minulosti postiženo hornickou činností - těžbou nerostných surovin a s ní spojenými doprovodnými činnostmi, jako je plavení kaolinové šliky, ukládání popela z kotelny atd. Postupem doby bylo toto území opuštěno a začala na něm probíhat přirozená sukcese lesního ekosystému. V současné době se zde nalézá vodní plocha, která nemá přítok a je z velké části zanesena bahnem, šlikou a je zarostlá. Pozemky okolo této plochy jsou podmáčené a porostlé hustým porostem náletových stromů a keřů. Území je zamořeno komáry. Zeminy v této lokalitě tvoří převázně navážky.
Žadatel:VintířovPředpokládané náklady:19 281 607 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0172Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:11.12.2008Termín plnění:31.12.2014
Název smlouvy:Supervize Obec Vintířov - Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově
Aktuální cena (vč. DPH):301 393 KčZhotovitel:Jaroslav Pohlreich

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0202Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:07.01.2009Termín plnění:31.12.2014
Název smlouvy:Obec Vintířov - Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově
Aktuální cena (vč. DPH):18 604 843 KčZhotovitel:ZKZ Chomutov s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0308Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.01.2011Termín plnění:30.06.2011
Název smlouvy:Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):2 940 820 KčZhotovitel:ZKZ Chomutov s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0265Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:04.01.2011Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):58 816 KčZhotovitel:Jaroslav Pohlreich

zavřít okno