Základní informace o projektu

Ident. číslo:314Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Individuální výstavba Lom Hornická ulice
Popis projektu:Jedná se o zasíťování části pozemkové parcely č. 180, která je zatím v majetku PF ČR. Projekt řeší výstavbu cca 10 RD, včetně přístupové komunikace v délce cca 530 m v šíři 4 m a chodníku v šíři 1,5 m a veřejného osvětlení. Zároveň by bylo řešeno i zasíťování 10 pozemkových parcel, přívodem pitné vody, odkanalizování lokality, přívod plynu, telekomunikačních sítí a terenní úpravy spojené s přípravou pozemků pro výstavbu RD.
Žadatel:LomPředpokládané náklady:10 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:8 264 462 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno