Základní informace o projektu

Ident. číslo:312Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezka LOM - OSEK
Popis projektu:Jedná se o zřízení cyklostezky, která by měla navazovat na lokalitu Litvínov - Koldum a pokračovala by přes novou výstavbu LOM - Vyklučeniny. Tato část cyklostezky by byla tvořena v šíři 1,5 m po nové zřízené komunikaci do této lokality a je součástí projektu LOM - západ. Nově zřízená cyklostezka by pokračovala po p.p.č. 1607 v majetku města a zde by musela být nově zřízena v šíři 1,5 m včetně upravení terénu. Dále by pokračovala v zastavěném území obce ulicí S.K. Neumanna po p.p.č. 627/1 a navázala by na státní komunikaci Litvínov Osek. Na silnici by byl vyznačen pruh pro cyklisty v šíři 1,5 m. V případě, že by silnice nevyhovovala bezpečnosti v dopravě, musel by být použit pro cyklostezku částečně chodník.
Žadatel:LomPředpokládané náklady:8 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 10/2010.
Popis:Jedná se o cyklotrasu po stávajících účelových komunikacích propojující město Lom s Loučnou u Lomu o délce 2 720 m.
Správní povolení:Nejsou vyžadována dle sdělení stavebního úřadu.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Zatím neřešeny.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:8 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zpracování rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno