Základní informace o projektu

Ident. číslo:310Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Obnova (oprava) silnice III/25351 Staré Srbice - Drahkov
Popis projektu:Projekt řeší provedení rekonstrukce silnice III/25351 v úseku mezi obcemi Staré Srbice a Drahokov v celkové délce 800 m. Silnice probíhá v celé své délce územím bývalého dobývacího prostoru, který byl přetěžen v první polovině minulého století hlubinným dolováním. Systém dolování a časovým obdobím došlo k poklesu celého území a tím i silnice, která je silně zvlněná. Není funkční odvodnění úseku silnice.
Žadatel:Ústecký krajPředpokládané náklady:5 900 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:32Konaném dne:29.04.2008

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0218Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:19.01.2009Termín plnění:31.05.2009
Název smlouvy:Rekonstrukce silnice III/25351 Staré Srbice - Drahkov
Aktuální cena (vč. DPH):7 139 541 KčZhotovitel:Severočeská stavební Kláštěrec a.s.
počátek úseku u Starých Srbic počátek úseku u Starých Srbic počátek úseku u Starých Srbic konec úseku u Drahkova

zavřít okno