Základní informace o projektu

Ident. číslo:309Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Obnova (oprava) silnice III/25320 Mstišov - Košany
Popis projektu:Projekt řeší provedení rekonstrukce silnice III/25320 v úseku mezi obcemi Košany a Mstišov v celkové délce 1 700 m. Silnice probíhá v celé své délce územím bývalého dobývacího prostoru Pozorka a to z části po vnější výsypce a různých úseků bývalého povrchového dolu Dukla n.p. Pozorka a jeho právních předchůdců (ČSM, Emma, Fischmann, Georg a Lobkovic).
Žadatel:Ústecký krajPředpokládané náklady:17 800 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:32Konaném dne:29.04.2008

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0222Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:29.04.2009Termín plnění:31.07.2009
Název smlouvy:Rekonstrukce silnice III/25320 Mstišov - Košany
Aktuální cena (vč. DPH):20 747 831 KčZhotovitel:VIAMONT DSP

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0192Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:30.06.2009Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Rekonstrukce silnice III/25320 Mstišov - Košany
Aktuální cena (vč. DPH):343 910 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.
počátek úseku u Košan střední část úseku střední část úseku konec úseku u Mstišova

zavřít okno