Základní informace o projektu

Ident. číslo:308Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Obnova (oprava) silnice III/25350 Chabařovice - Teplice
Popis projektu:Projekt řeší provedení rekonstrukce silnice III/25350 v úseku mezi obcí Chabařovice ve směru na Teplice v celkové délce 6 200 m. Silnice je vedena v území bývalého dobývacího prostoru, který byl přetěžen v první polovině minulého století hlubinným dolováním. Systémem dolování a časovým obdobím došlo k poklesu celého území a tím i silnice, která je v uvedeném úseku silně zvlněná tak, že pro zajištění bezpečnosti silničního provozu je zde značně omezena rychlost jízdy. Rovněž není funkční odvodnění silnice.
Žadatel:Ústecký krajPředpokládané náklady:29 749 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:32Konaném dne:29.04.2008

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0220Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:19.01.2009Termín plnění:31.05.2009
Název smlouvy:Rekonstrukce silnice III/25350 Chabařovice - Teplice
Aktuální cena (vč. DPH):29 729 893 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0190Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:16.03.2009Termín plnění:30.06.2009
Název smlouvy:Supervize Rekonstrukce silnice III/25350 Chabařovice - Teplice
Aktuální cena (vč. DPH):705 670 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0264Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:11.11.2009Termín plnění:05.11.2009
Název smlouvy:Rekonstrukce silnice III/25350 Chabařovice - Teplice - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):1 434 327 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným
úsek 3 úsek 1 úsek 1 úsek 2 úsek 2 úsek 2 úsek 2

zavřít okno