Základní informace o projektu

Ident. číslo:307Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Odvedení povodňových vod - Ždírnický potok
Popis projektu:V případě přívalových dešťů dochází k vybřežení potoka s negativním dopadem na obec Žandov. Řešením je odvedení povrchových povodňových vod nad obcí Žandov přes zatopený lom Gustav do Telnického potoka otevřených odlehčovacím korytem.
Žadatel:ChlumecPředpokládané náklady:2 900 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:V případě přívalových dešťů dochází k vybřežení potoka s negativním dopadem na obec Žandov. Řešením je odvedení povrchových povodňových vod nad obcí Žandov přes zatopený lom Gustav do Telnického potoka otevřených odlehčovacím korytem.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 900 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno