Základní informace o projektu

Ident. číslo:303Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Růžodolské výsypky - cyklostezka a osová komunikace
Popis projektu:Komunikace je navrhovaná v šířce 6 m se zpevněným povrchem určená zejména k jízdě jízdních kol a obdobných dopravních prostředků s možností občasného provozu obslužných mechanismů. Povrch zpevněný asfaltobetonem. Součástí komunikace je mimoúrovňové křížení se silnicí I/27 a železnicí Most - Louka. Zde se jedná o rekonstrukci stávajícíhío železničního mostu na zrušené důlní dráze VČSA - Růžodolská výsypka, resp. o výstavbu nového mostu v tom samém místě, neboť stávající most neumožní plánované a kapacitně nezbytné rozšíření komunikace Most - Litvínov na čtyřpruh. Konstrukce nového mostu by měla být určena pouze pro cykloprovoz a pěší dopravu s možností.
Žadatel:LitvínovPředpokládané náklady:75 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0058Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:31.03.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Revitalizace Růžodolské výsypky - cyklostezka a osová komunikace'
Aktuální cena (vč. DPH):1 152 120 KčZhotovitel:ARTECH

zavřít okno