Základní informace o projektu

Ident. číslo:302Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Růžodolské výsypky - Cyklotrasy
Popis projektu:Jednotlivé cyklotrasy jsou vedeny po stávajících lesních a polních cestách vybudovaných při předcházejících způsobech využití zájmového území, tj. zejména v rámci rekultivací nebo provozu skládek. Tyto komunikace mají dílče zpevněný povrch většinou v prašné úpravě, jen menší část z nich má neprašný asfaltobetonový povrch.
Žadatel:LitvínovPředpokládané náklady:25 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0057Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:27.03.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Revitalizace Růžodolské výsypky - cyklotrasy'
Aktuální cena (vč. DPH):1 809 828 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno