Základní informace o projektu

Ident. číslo:300Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace severovýchodních svahů Hornojiřetínské výsypky
Popis projektu:Cílem předkládaného projektu je revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí při jižním okraji města Litvínov. Jedná se o obnovu území a jeho zpřístupnění výstavbou komunikace, která by současně měla sloužit pro přímé napojení okresu Mostu s hraničním přechodem Mníšek a cyklostezky na zámek Jezeří. Současně bude provedena obnova biokoridoru spojujícího území dnešní výsypky se svahy Krušných hor nad městem Litvínov.
Žadatel:LitvínovPředpokládané náklady:146 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Cílem předkládaného projektu je revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí při jižním okraji města Litvínov. Jedná se o obnovu území a jeho zpřístupnění výstavbou komunikace, která by současně měla sloužit pro přímé napojení okresu Mostu s hraničním přechodem Mníšek a cyklostezky na zámek Jezeří. Současně bude provedena obnova biokoridoru spojujícího území dnešní výsypky se svahy Krušných hor nad městem Litvínov.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:146 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno