Základní informace o projektu

Ident. číslo:293Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace bývalé haldy Dolu Běta a jejího okolí
Popis projektu:Revitalizace okolí bývalého dolu Běta s cílem začlenit plochu do krajiny.
Žadatel:StrupčicePředpokládané náklady:3 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:2 479 338 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno