Základní informace o projektu

Ident. číslo:291Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezky Pokrok
Popis projektu:Cyklostezky jsou navrženy po polních cestách, které jsou součástí rekultivace ploch. Jsou navrženy tři větve o celkové délce 5 710 m. Z celkové trasy 1 540 m vyžaduje opravu. Na trase budou zřízeny dvě odpočívky s lavičkami, přístřeškem a informačními tabulemi.
Žadatel:DuchcovPředpokládané náklady:2 700 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Cyklostezky jsou navrženy po polních cestách, které jsou součástí rekultivace ploch. Jsou navrženy tři větve o celkové délce 5 710 m. Z celkové trasy 1 540 m vyžaduje opravu. Na trase budou zřízeny dvě odpočívky s lavičkami, přístřeškem a informačními tabulemi.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 700 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno