Základní informace o projektu

Ident. číslo:287Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Duchcov - gravitační odvodnění Křince do Bouřlivce
Popis projektu:Vodní nádrž Křinec se vytvoříla v nejnižších partiích zbytkové jámy lomu Leontýna. Odvodnění území bylo uhelnou slojí. Po vytěžení lomu Václav a jeho zasypáním vnitřní výsypkou došlo k přerušení odvodňovacího skeletu uhelné sloje. V současné době je nutné uměle (pomocí čerpání vod) udržovat hladinu vody v Křinci na maximální úrovni 212,0 m n.m. Tato úroveň hladiny neohrožuje okolní zástavbu v Duchcově. Gravitační odvodnění Křince je dosaženo vybudováním odvodňovací štoly z Křince do Bouřlivce v délce 2 000 m.
Žadatel:DuchcovPředpokládané náklady:305 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vodní nádrž Křinec se vytvoříla v nejnižších partiích zbytkové jámy lomu Leontýna. Odvodnění území bylo uhelnou slojí. Po vytěžení lomu Václav a jeho zasypáním vnitřní výsypkou došlo k přerušení odvodňovacího skeletu uhelné sloje. V současné době je nutné uměle (pomocí čerpání vod) udržovat hladinu vody v Křinci na maximální úrovni 212,0 m n.m. Tato úroveň hladiny neohrožuje okolní zástavbu v Duchcově. Gravitační odvodnění Křince je dosaženo vybudováním odvodňovací štoly z Křince do Bouřlivce v délce 2 000 m.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:305 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení. Projekt má prioritu obce, ale projektová příprava bude zahájena pouze v případě zajištění financí na vlastní realizaci.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno