Základní informace o projektu

Ident. číslo:285Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Silniční obchvat Duchcova
Popis projektu:Vzhledem k záboru pozemků města Duchcova důlní činností (výsypka Pokrok) z jižní a východní strany je navržen z větší části právě na výsypce Pokrok obchvat města v délce 4 800 m. Z komunikace budou odbočky k průmyslovým areálům v jižní části města.
Žadatel:DuchcovPředpokládané náklady:91 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vzhledem k záboru pozemků města Duchcova důlní činností (výsypka Pokrok) z jižní a východní strany je navržen z větší části právě na výsypce Pokrok obchvat města v délce 4 800 m. Z komunikace budou odbočky k průmyslovým areálům v jižní části města.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:91 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení. Projekt má prioritu obce, ale projektová příprava bude zahájena pouze v případě zajištění financí na vlastní realizaci.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno