Základní informace o projektu

Ident. číslo:282Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Přístaviště
Popis projektu:Přirozeně vzniklý záliv v jihovýchodní části jezera, chráněný před vlnobitím bude vhodným místem pro kotviště lodí (plachetnice, pramice, sportovní lodě). V navazující břehové části je doporučeno vybudovat technické zázemí pro tyto aktivity (loděnice, opravny a úschovny lodí aj.). Hráze přístavu budou zakládány na výsypkových jílovitých zeminách. Materiálem pro sypání hráze se doporučují jílovitopísčité zeminy vhodné pro sypání homogenních hrází. Druhý přístav bude v jihozápadní části. Podle současné morfologie terénu této části jezera, je to území jediné vhodné pro zřízení přístavu. Na rozdíl od Přístavu 1 bude tento přístav s menší kapacitou pro kotvení lodí. S ohledem na plochu a předpokládané využívání jezera Milada bude nutné zřídit zde možnost spouštění lodí na vodu a jejich kotvení včetně parkovacích míst pro auta.
Žadatel:Ústí nad LabemPředpokládané náklady:93 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 2/2010.
Popis:Přípravné práce pro přístaviště vytváří podmínky pro dobudování přístavu. To bude zabezpečno propojením území se stávající infrastrukturou (příjezdová komunikace), přívodem energií (voda, elektřina), ochranou vodní plochy přístavu před působením vln.
Správní povolení:Vodoprávní povolení (SO 01 až 04) ze dne 27.8.2010, prodlouženo do 21.9.2013; stavební povolení (SO 05) ze dne 26.7.2010, prodlouženo do 27.8.2014; stavební povolení (SO 03) ze dne 6.8.2010, prodlouženo do 31.12.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích PKÚ, Dalkia ČR, SŽDC, Viamont a města Trmice - možnost realizace je řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Přístaviště lodí SO 02 Úprava jižních svahů pro biotop SO 03 Příjezdová komunikace a zpevněná plocha SO 04 Vodovodní řad SO 05 Přípojka elektro PS 01 Čerpací stanice dešťových vod
Rozpočtové náklady bez DPH:75 689 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2010. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou SO 01 - mola a plovoucí lávky (cca 33 mil. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnova stavebních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno