Základní informace o projektu

Ident. číslo:277Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Veřejná komunikace III
Popis projektu:Propojí Roudníky a Trmice. její délka bude 4,960 km.
Žadatel:Ústí nad LabemPředpokládané náklady:110 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 9/2013 a 2/2012.
Popis:Jedná se o novostavbu účelové komunikace, která se napojuje na místní komunikaci v ul. Edisonova v Trmicích, pokračuje dále jižně kolem jezera Milada (bývalý lom Chabařovice) až k obci Roudníky. Zde pak dále pokračuje tzv. II. etapa - objezd bce Roudníky. Komunikace je navržena jako silnice v návrhové kategorii S 7,5/60 v parametrech silnice III. třídy, se dvěma jízdními pruhy v šířce 3,0 m, směrově nerozdělená. Z důvodu výstavby silnice je nutno zrekonstruovat v km 0,839 úrovňový přejezd přes stávající dvě traťové koleje na trati Trmice - Úpořiny + vlečkovou kolej teplárny Trmice.
Správní povolení:Stavební povolení (SO 01 a 02) ze dne 29.10.2009, NPM 4.12.2009, prodlouženo do 31.12.2015; stavební povolení (SO 03 a PS 01) ze dne 31.3.2008, NPM 21.4.2008, prodlouženo do 31.12.2014; stavební povolení (SO 04) ze dne 26.9.2012, NPM 13.10.2012; a stavební povolení (II. etapa) ze dne 30.4.2010, NPM 1.6.2010, prodlouženo do 13.12.2014.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích PKÚ, PF ČR,Teplárna Trmice, AWT, Viamont, SŽDC a města Trmice - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Páteřní komunikace SO 02 Propustky SO 03 Železniční přejezd v km 0,839 trati Trmice - Úpořiny SO 04 Úprava komunikace ulice Edisonova PS 01 Železniční přejezd v km 0,839 trati Trmice - Úpořiny - úprava zabezpečovacího zařízení
Rozpočtové náklady bez DPH:171 293 555 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno