Základní informace o projektu

Ident. číslo:273Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Cyklostezka 2
Popis projektu:Cyklostezka bude vybudována v délce 1,020 km po východním břehu jezera.
Žadatel:Ústí nad LabemPředpokládané náklady:1 428 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 7/2009.
Popis:Projektová dokumentace řeší v rámci odstraňování starých ekologických škod zřízení nové cyklostezky 2 (délka 1,252 km a šířka 4 m) a cyklostezky 4 (délka 1,150 km a šířka 3 m). Cyklostezky se nacházejí v nezastavěném území v dobývacím prostoru bývalého lomu Chabařovice, jsou vedeny po svazích tohoto prostoru a zajišťují přístup k jezeru Chabařovice (Milada) v rekreační oblasti Milada.
Správní povolení:Územní rozhodnutí (cyklostezka 4) ze dne 8.4.2009, NPM 4.5.2009 (platnost vypršela) a územní rozhodnutí (cyklostezka 2) ze dne 24.10.2008, NPM 4.12.2008 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Ústí nad Labem, Trmice, PKÚ, PF ČR a VIAMONT - řešení není známo.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:9 455 578 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění potřebných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0055Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:27.03.2008Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Cyklostezky (2 4)'
Aktuální cena (vč. DPH):353 260 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno