Základní informace o projektu

Ident. číslo:271Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Plochy pro rekreační využití
Popis projektu:Dominantní část určená pro využití volného času. Jedná se o území přiléhající k jezeru v severovýchodní části dobývacího prostoru. V tomto území bude soustředěna převážná část rekreačních aktivit. Plochy zde určené pro rekreační využití představují téměř 58 ha.
Žadatel:Ústí nad LabemPředpokládané náklady:28 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Obec nemá již o projekt zájem, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:23 140 495 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

zavřít okno