Základní informace o projektu

Ident. číslo:270Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Centrální kanalizace
Popis projektu:Projekt řeší odvedení splaškové vody z rekreačních objektů a dešťové vody ze zpevněných ploch oddělenou kanalizací.
Žadatel:Ústí nad LabemPředpokládané náklady:112 995 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 4/2014.
Popis:Záměr řeší návrh oddílné kanalizace, která zajistí odvedení splaškových vod z rekreačních objektů a dešťových vod ze zpevněných ploch. Nové inženýrské sítě budou křížit zatrubněné odvodnění jezera Milada a koryto odvodnění jižního břehu jezera. Dešťové vody budou odvedeny mimo jezero, částečně gravitačně a částečně tlakově přes tři čerpací stanice s přepady do odvodňovacích kanálů. Před čerpacími stanicemi budou umístěny retenční nádrže. Splaškové vody budou svedeny gravitačně do pěti čerpacích stanic odpadních vod, odkud budou přečerpávány od jezera Milada do stávající kanalizace, která vede na centrální čistírnu odpadních vod Ústí nad Labem v Neštěmicích.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 7.11.2013, NPM 18.12.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích SPÚ, města Chabařovice, města Trmice, ÚZSVVM, SŽDC, SÚSÚK, PKÚ, AWT, Teplárny Trmice a fyzické osoby - možnost realizace bude řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Kanalizace splašková SO 01.1 – Splašková kanalizace výtlak SO 01.2 – Splašková kanalizace gravitace SO 01.3 – Splašková kanalizace čerpací stanice SO 02 – Kanalizace dešťová SO 01.1 – Dešťová kanalizace výtlak SO 01.2 – Dešťová kana
Rozpočtové náklady bez DPH:80 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zpracování rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:46Konaném dne:08.11.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0046Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:04.02.2008Termín plnění:31.12.2018
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Centrální kanalizace'
Aktuální cena (vč. DPH):2 576 289 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0148Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:12.03.2019Termín plnění:12.04.2019
Název smlouvy:Projekt supervize Centrální kanalizace
Aktuální cena (vč. DPH):26 620 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0442Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:19.07.2019Termín plnění:30.11.2020
Název smlouvy:Centrální kanalizace
Aktuální cena (vč. DPH):111 307 396 KčZhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad labem s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0408Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:17.09.2019Termín plnění:30.12.2020
Název smlouvy:Supervize Centrální kanalizace
Aktuální cena (vč. DPH):221 841 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno