Základní informace o projektu

Ident. číslo:266Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domků
Popis projektu:Řešením je zastavěnost pozemků rodinnými domky, přípojky inženýrských sítí na hranice pozemků.
Žadatel:Louka u LitvínovaPředpokládané náklady:22 821 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 4/2014.
Popis:Stavba zahrnuje výstavbu technické a dopravní infrastruktury na třech územích v obci Louka u Litvínova pro celkem 28 rodinných domů.
Správní povolení:Stavební povolení (komunikace) ze dne 12.1.2011, NPM 26.2.2011, prodlouženo do 9/2014 (dokončení do 2/2015); stavební povolení ze dne 20.1.2011, NPM 4.3.2011, prodlouženo do 6/2015; vodoprávní povolení ze dne 21.1.2011, NPM 8.3.2011 (bude prodlouženo v 6/2014).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:01 Příprava území 02 Komunikace a hrubé terénní úpravy 03 Zásobení vodou a požární vodovod 04 Kanalizace a odpadové hospodářství 05 Zásobení plynem 06 Venkovní osvětlení 07 Telekomunikační přípojka 08 Silnoproudé rozvody
Rozpočtové náklady bez DPH:25 405 872 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2014. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb. Pouze zajistit prodloužení vodoprávního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0059Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.12.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Individuální výstavba Louka u Litvínova'
Aktuální cena (vč. DPH):1 969 300 KčZhotovitel:ARTECH

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0402Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:07.09.2016Termín plnění:30.07.2018
Název smlouvy:Revitalizace - Individuální výstavba Louka u Litvínova
Aktuální cena (vč. DPH):17 315 307 KčZhotovitel:HERKUL a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0365Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:20.10.2016Termín plnění:30.08.2018
Název smlouvy:Supervize Revitalizace - Individuální výstavba Louka u Litvínova
Aktuální cena (vč. DPH):198 544 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.
území č. 3 území č. 3 území č. 3 území č. 3 území č. 1 území č. 1 území č. 1 území č. 1 spojovací komunikace mezí územím č. 1 a 2 území č. 2 území č. 2 území č. 2 území č. 2 území č. 2

zavřít okno