Základní informace o projektu

Ident. číslo:264Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Úprava okolí vodní plochy v Braňanech
Popis projektu:Vytvoření oddychové zóny u vodní plochy "TONOVKA".
Žadatel:BraňanyPředpokládané náklady:30 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 9/2009.
Popis:Vytvoření oddychové zóny u vodní plochy "TONOVKA" zahrnuje vybudování nové štěrkové cesty v trase stávající vyjeté cesty, dvě odstavné plochy se štěrkovým povrchem, vylepšení písčité pláže, rekonstrukci travních porostů, prořezávky stávajících porostů a doplňující výsadby dřevin.
Správní povolení:Žádná. Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je po aktualizaci územního plánu (konec roku 2014).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Dopravní část SO 02 – Sadovnické úpravy
Rozpočtové náklady bez DPH:1 965 424 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno