Základní informace o projektu

Ident. číslo:263Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Rekreační plocha Černice
Popis projektu:Vybudování zpevněné příjezdové cesty, srovnání terénu u rybníka, navezení písku, přívod pitné vody a el. energie, odvodnění pozemku.
Žadatel:Horní JiřetínPředpokládané náklady:22 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vybudování zpevněné příjezdové cesty, srovnání terénu u rybníka, navezení písku, přívod pitné vody a el. energie, odvodnění pozemku.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny, jedná se o pozemky PKÚ a Severní energetické.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:22 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno