Základní informace o projektu

Ident. číslo:261Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Individuální výstavba Malé Březno
Popis projektu:Příprava území pro individuální bydlení na rekultivované ploše u obce Malé Březno na ploše 1,8 ha.
Žadatel:Malé BřeznoPředpokládané náklady:10 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt je již bezpředmětný, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:8 264 462 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno