Základní informace o projektu

Ident. číslo:260Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Individuální výstavba Mariánské Radčice
Popis projektu:Stavba řeší přípravu území pro výstavbu 16 rodinných domů v blízkosti těžní jámy bývalého dolu Kohinoor. Jedná se o stavbu komunikace, chodníku, kanalizace vodovodu a zemní části veřejného osvětlení.
Žadatel:Mariánské RadčicePředpokládané náklady:15 589 659 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro zadání stavby z 7/2009.
Popis:Stavba řeší přípravu území pro výstavbu rodinných domů o rozloze cca 2 ha. Obslužná komunikace šířky 5,0 m je řešena středem území jako obousměrná, průjezdná s jednostranným chodníkem šíře 1,5 m. Podél páteřní komunikace je situováno veřejné osvětlení. Součástí přípravy území je napojení budoucí zástavby na vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci.
Správní povolení:Stavební povolení (SO 05) ze dne 29.9.2009, dokončení do 12/2010 (platnost vypršela) a vodoprávní povolení ze dne 16.7.2009, NPM 14.8.2009 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 02 Komunikace (včetně SO 01 Přípravné práce) SO 03 Kanalizace SO 03.1 Kanalizace dešťová SO 03.2 Kanalizace splašková SO 04 Vodovod SO 05 Elektrorozvody (řeší ČEZ, a.s.) SO 06 Veřejné osvětlení (jen spodní stavba) SO 07 Telekomunikace (řeší T
Rozpočtové náklady bez DPH:13 129 981 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnovení správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0056Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:26.05.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Individuální výstavba Mariánské Radčice'
Aktuální cena (vč. DPH):354 844 KčZhotovitel:GSP s.r.o.

zavřít okno