Základní informace o projektu

Ident. číslo:259Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekreačně sportovní plocha
Popis projektu:Záměrem projektu je vytvoření území pro využití volného času dětí a občanů z nejbližšího okolí - vybudování tenisového hřiště, obytné - oddychové zóny formou lesoparku (možnost napojení na cyklotrasu Mariánské Radčice - Lom). Jedná se o využití bývalého drážního tělesa.
Žadatel:Mariánské RadčicePředpokládané náklady:6 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro zadání stavby z 6/2011.
Popis:Rekreačně sportovní plocha obce Mariánské Radčice řeší volnočasové aktivity a místo pro rekreační sporty pro obyvatele obce a okolí. Bude vybudována nová cyklostezka s napojením na stávající cyklostrasu KČT, přístupová komunikace, parkoviště a veřejné osvětlení. Pro účely využití volného času budou v areálu zřízeny sportoviště – sportovní hřiště a dále oddychová část v blízkosti Technického zázemí včetně bytu správce, kde bude zřízeno posezení s možností základního občerstvení, pískoviště a visutá dráha pro děti. Areálem prochází chodník, který je možno využít jako pochůzí a částěčně pojízdný pro děti (koloběžky, trojkolky, malá kola).
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 7.3.2011, dokončení do 3/2013 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Hrubé terénní úpravy SO 02 Komunikace (cyklostezka, sjezd, parkoviště, chodník) SO 03 Kanalizace SO 05 Elektrorozvody SO 06 Veřejné osvětlení SO 08 Sportoviště, zařízení SO 09 Technické zázemí SO 10 Oplocení
Rozpočtové náklady bez DPH:12 871 987 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou vrchních staveb SO 05, 06 a 10 (cca 436 tis. Kč)
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0062Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.12.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Rekreačně sportovní plocha Mariánské Radčice'
Aktuální cena (vč. DPH):417 624 KčZhotovitel:GSP s.r.o.

zavřít okno