Základní informace o projektu

Ident. číslo:255Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Příprava území pro volný čas Havraň
Popis projektu:Vybudování multifunkčního hřiště s povrchem z umělé trávy o rozměru 29x16 m a dále příjezdové a obslužné komunikace s parkovacím stáním.
Žadatel:HavraňPředpokládané náklady:2 681 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 11/2012.
Popis:Multifunkční hřiště včetně příjezdové komunikace a zpevněných ploch pro parkování.
Správní povolení:Stavební povolení (komunikace) ze dne 25.2.2014, NPM se očekává v 5/2014 (dokončení do 5/2016), územní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 6.2.2013, NPM 12.3.2013 (dokončení do 31.12.2014).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 954 119 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou prvků dětských atrakcí (cca 170 tis. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:45Konaném dne:11.02.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0381Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:23.04.2018Termín plnění:08.11.2018
Název smlouvy:Supervize Multifunkční hřiště Havraň
Aktuální cena (vč. DPH):115 095 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0414Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:17.04.2018Termín plnění:09.11.2018
Název smlouvy:Multifuknkční hřiště Havraň
Aktuální cena (vč. DPH):2 487 050 KčZhotovitel:PETROM STAVBY a.s.
příjezd dětské hřiště dětské hřiště dětské hřiště dětské hřiště dětské a sportovní hřiště parkoviště spodní sportovní hřiště parkoviště horní

zavřít okno