Základní informace o projektu

Ident. číslo:255Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Příprava území pro volný čas Havraň
Popis projektu:Vybudování multifunkčního hřiště s povrchem z umělé trávy o rozměru 29x16 m a dále příjezdové a obslužné komunikace s parkovacím stáním.
Žadatel:HavraňPředpokládané náklady:2 681 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 11/2012.
Popis:Multifunkční hřiště včetně příjezdové komunikace a zpevněných ploch pro parkování.
Správní povolení:Stavební povolení (komunikace) ze dne 25.2.2014, NPM se očekává v 5/2014 (dokončení do 5/2016), územní rozhodnutí a stavební povolení ze dne 6.2.2013, NPM 12.3.2013 (dokončení do 31.12.2014).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 954 120 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou prvků dětských atrakcí (cca 170 tis. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:45Konaném dne:11.2.2016

zavřít okno