Základní informace o projektu

Ident. číslo:252Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Ledvice - rekonstrukce a rozšíření komunikace III / 25319
Popis projektu:Ledvice - rekonstrukce a rozšíření komunikace III / 25319. Tato komunikace je jedinou příjezdovou komunikací do obce Ledvice a současně k úpravně uhlí Ledvice. Její rekonstrukce je navržena s ohledem na zatížení a frekvenci projížděných nákladních vozů, rozšířena o jeden jízdní pruh a osvětlený chodník s cyklistickou stezkou. Šířka komunikace bude 10,5 m a délka upravené trasy je 1 330 m. Komunikace bude od chodníku a cyklistické stezky oddělena zeleným pruhem. Komunikace Ledvice - Chotějovice je po dlouhá léta neúnosně zatěžována. Silnice, která nebyla stavěna na zátěž těžkotonážních kamionů je díky sníženému zájmu o přepravu po železnici přetížena a ucpána kamiony čekajícími na naložení. Nově vybudované odstavné parkoviště částečně snížilo počet kamionů stávajících a blokujících v daném úseku silnice ale stávající zvýšení zájem o tříděné uhlí ze strany odběratelů navýší opět množství aut blokujících tuto silnici. Nová silnice, doplněná osvětleným chodníkem, vyřeší také problém chodců a zejména dětí školou povinných, kteří se proplétají stojícími a kouřícími automobily.
Žadatel:LedvicePředpokládané náklady:13 300 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Komunikace byla již rekonstruována. Zájem však trvá o vybudování osvětleného chodníku s cyklistickou stezkou. Nová stezka pro pěší a cyklisty by vyřešila bezpečnost chodců a zejména dětí.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:13 300 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno