Základní informace o projektu

Ident. číslo:251Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Ledvice - ochranný zelený pás
Popis projektu:Zelený pás, který je navržen jako ochrana proti prachu a negativním vlivům úpravny uhlí Ledvice a lomu Bílina bude též sloužit jako optická bariéra proti pohledům na nezrekultivované prostory těžebních pásem. Znovuzalesněním těchto prostor se opět vrátí zeleň do míst, ze kterých byla důlní činností vytlačena. Minimální požadovaná šíře je 15 m, délka 520 m.
Žadatel:LedvicePředpokládané náklady:1 370 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z jiných zdrojů (SD), lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:1 132 231 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno