Základní informace o projektu

Ident. číslo:250Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Duchcov - obnova propojení Ledvice - Duchcov
Popis projektu:Historické propojení Ledvic a Duchcova bude obnoveno novou komunikací a železnicí. Komunikace bude obcházet Ledvice ze severní strany a podél odkaliště Fučík bude pokračovat do Želének, kde se naváže na stávající komunikaci. Celková délka nové trasy je 2 750 m.
Žadatel:DuchcovPředpokládané náklady:120 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Historické propojení Ledvic a Duchcova bude obnoveno novou komunikací a železnicí. Komunikace bude obcházet Ledvice ze severní strany a podél odkaliště Fučík bude pokračovat do Želének, kde se naváže na stávající komunikaci. Celková délka nové trasy je 2 750 m.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:120 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení. Projekt má prioritu obce, ale projektová příprava bude zahájena pouze v případě zajištění financí na vlastní realizaci.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno