Základní informace o projektu

Ident. číslo:249Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Ledvice - oprava a rozšíření silnice do průmyslové zóny
Popis projektu:Ledvice - oprava a rozšíření silnice od křižovatky u kina až k odbočce průmyslové zóny areálu firmy CBL auto. Tato silnice je nejužším místem silničního přivaděče do průmyslové zóny, po které jezdí převážně težkotonážní kamiony. Obec Ledvice se svojí polohou blízko velkopodniků Doly Bílina, sklárny Chudeřice, elektrárna Ledvice se stávají sídlem firem spolupracujících s těmito giganty. Obec se se svoji infrastruktůrou snaží přizpůsobit požadavkům dnešní dostupnosti a snaží se opět přilákat do obce průmysl a podnikání.
Žadatel:LedvicePředpokládané náklady:2 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z jiných zdrojů (ELE), lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:1 652 892 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno