Základní informace o projektu

Ident. číslo:248Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace Ledvického potoka
Popis projektu:Stávající koryto Ledvického potoka (jeho zbytek po přerušení důlní činnosti) je postiženo činnostmi, které probíhají v jeho blízkosti. Do tohoto koryta jsou vypouštěny důlní vody z čerpací stanice a vody z odkaliště. V místě vyústění je opevnění koryta betonem a betonové plochy převládají i v jeho blízkém okolí. Revitalizace spočívá v likvidaci betonového opevnění koryta, v úpravě ploch podél jeho horní části a úpravě a dosadbě vegetace. Betonové opevnění bude nahrazeno štěrkovými pohozy a kamennými záhozy. Zpevněné plochy (panelové a betonové) budou redukovány na provozní minimum a budou nahrazeny zpevněnými plochami s prašným povrchem. Betonové výpustní objekty budou nahrazeny kamenným zdivem. Okolí Ledvického potoka bylo v dávné minulosti vyhledávaným místem procházek místních obyvatel. Potok je také místem pro napájení okolní zvěře. Okolí potoka se po vyčištění a dosadbě zeleně stane spolu s rekreační oblastí rekultivovaného odkaliště vyhledávaným místem místních i okolních obyvatel.
Žadatel:LedvicePředpokládané náklady:4 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projektová dokumentace (neuveden stupeň) z 6/2009.
Popis:Zbytkové koryto Ledvického potoka, jehož původní tok byl přerušen těžební činností, se nachází sevrně od Ledvic. Stavba řeší jeho revitalizaci úpravou stávající vegetace a její dosadbou a odstraněním naplavenin a sedimentů v korytě potoka.
Správní povolení:Žádná (pravděpodobně stačí ohlášení).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce (stavebník), SD, ČEZ - zatím nejsou řešeny.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Kácení, mýcení, prořezávky SO 02 – Úpravy ve vodním toku SO 03 – Nové výsadby
Rozpočtové náklady bez DPH:14 662 709 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno