Základní informace o projektu

Ident. číslo:245Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Obnova (oprava) místní komunikace "Kubátova"
Popis projektu:V souvislosti se stavební uzávěrou v obci na základě vyhlášení náhradního dobývacího prostoru, došlo k destrukci místní komunikace v délce 270 m. Cílem projektu je generální oprava této poškozené komunikace.
Žadatel:Háj u DuchcovaPředpokládané náklady:2 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 2/2008. Žádost o financování byla předložena na kraj, který ji ale dále nepředložil na jednání MK.
Popis:Rekonstrukce stávající účelové komunikace v obci Háj u Duchcova s odfrézováním a obnovou asfaltového povrchu. Z vlastních zdrojů si obec zrealizovala již 1. etapu, k realizaci zbývá ještě 2. etapa.
Správní povolení:Souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 11.11.2008 (dokončení do roku 2010), prodloužen souhlasem ze dne 4.8.2010 (dokončení do roku 2012); nový souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 5.6.2013 (dokončení do 12/2016) - nadále platí, neboť stavba byla zahájena 1. etapou.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:1 807 923 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2012. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu. Další příprava bude zahájena pouze v případě zajištění financí na vlastní realizaci.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno