Základní informace o projektu

Ident. číslo:244Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Obnova komunikace Háj u Duchcova - Osek
Popis projektu:V souvislosti s bývalou stavební uzávěrou v obci - náhradní dobývací prostor - je navržena obnova komunikačního propojení mezi obcí Háj a městem Osek v celkové délce 1530 m. Do celkové délky je logicky započítána i část na katastru města Osek. Komunikace se cca v polovině dělí na dvě větve, které vyúsťují jedna v dolní části a jedna v horní části města
Žadatel:Háj u DuchcovaPředpokládané náklady:6 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 2/2008. Žádost o financování byla předložena na kraj, který ji ale dále nepředložil na jednání MK.
Popis:Rekonstrukce komunikace Háj u Duchcova - Osek s rozdělením komunikace na stezku pro chodce a cyklisty s obousměrným provozem. Stávající komunikace je tvořena nezpevněným povrchem.
Správní povolení:Souhlas s provedením ohlášené stavby ze dne 11.11.2008 (dokončení do roku 2010), prodloužen souhlasem ze dne 4.8.2010 (dokončení do roku 2012), prodloužen souhlasem ze dne … (dokončení do roku ) - platnost vypršela.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:5 794 648 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2008. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnova správního povolení. Další příprava bude zahájena pouze v případě zajištění financí na vlastní realizaci.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno