Základní informace o projektu

Ident. číslo:241Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekreační areál Pražské pole
Popis projektu:Jedná se o využití území nad bývalým hlubinným dolem Jan Žižka v Chomutově pro rekreaci. V pokleslé části zalité vodou je navrhována ornitologická rezervace. Její vyvýšené okolí je navrhováno pro rekreační areál, kde se nabízí několik možností využití. Jednou z možností je golfové hříště s 9 a 18 jamkami a se zázemím - technicko provozním a s restaurací se šatnami. V omezení míře a v souladu s navazujícím chráněným územím je možné využít území i pro jiná rekreační odvětví - cyklistické trasy, naučné stezky apod. Navrhovaná koncepce využití celého území vychází z předpokladu, že novým využitím území se zachová přírodní ráz území a zároveň bude zajištěna péče o dané území. Bez nového využití zde hrozí, že území bude znečišťováno černými skládkami.
Žadatel:ChomutovPředpokládané náklady:30 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 12/2011.
Popis:Rekreační areál je situován na okraji Chomutova s komunikačním propojením silnicí I. třídy. Po ukončení těžby v roce 1992 se zde vytváří příznivé přírodní prostředí jezerních ploch, které vznikly v důsledku hlubinných závalů a následného zatopení podzemní vodou, jejíž hladina je v daném území vyšší než dno propadlin. V pokleslé části zalité vodou je navrhována ornitologická rezervace, zbylá část území bude využita jako rekreační areál. Celkový návrh je koncipován tak, aby bylo dosaženo vyváženosti mezi krajinou a sportovně rekreačním vyžitím obyvatelstva. V dosahu plánované stavby se nacházejí potřebné inženýrské sítě, na které bude areál napojen a to pitný vodovod, splašková kanalizace, rozvod VN.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 5.8.2011, NPM 13.9.2011.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Chomutov (stavebník), PKÚ a Droužkovic - pozemky PKÚ měly být původně bezúplatně převedeny, nyní požadavek na odkup.
Skladba stavebních objektů:SO 101 – Golfové hřiště SO 102 – Příjezdová komunikace SO 103 – Parkoviště SO 104 – Naučná stezka a cyklostezka SO 201 – Pozorovací věže a informační tabule SO 301 až 306 – Dešťová a splašková kanalizace, pitný vodovod SO 307 až 308 – Nádrž pro závlahu, r
Rozpočtové náklady bez DPH:30 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., rozpočtu a zajištění správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0061Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:03.04.2008Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Rekreační areál Pražská pole'
Aktuální cena (vč. DPH):2 345 780 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

zavřít okno