Základní informace o projektu

Ident. číslo:232Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Cyklostezka 3
Popis projektu:Vede z parkoviště v severozápadní části zájmového území k jezeru; délka 0,670 km.
Žadatel:ChabařovicePředpokládané náklady:900 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vede z parkoviště v severozápadní části zájmového území k jezeru; délka 0,670 km.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:900 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno