Základní informace o projektu

Ident. číslo:217Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Vybudování sportovního bikrosového a motokrosového areálu v oblasti Radovesické výsypky
Popis projektu:Na dosud nevyužívaném prostoru Radovesické výsypky je zamýšlen vznik velkého komplexu aktivit (sportovních, kulturních, vzdělávacích aj.), které by měly kladný dopad na okolní krajinu, cestovní ruch a zaměstnanost regionu. Jednou z těchto mnoha dílčích aktivit je zřízení sportovního bikrosového a motokrosového areálu. Dvě tratě, splňující kritéria evropského sportoviště tohoto druhu, využívající jedno společné zázemí potřebné pro provoz takovýchto sportovišť včetně parkovacích a odstavných ploch.
Žadatel:HrobčicePředpokládané náklady:28 560 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Na dosud nevyužívaném prostoru Radovesické výsypky je zamýšlen vznik velkého komplexu aktivit (sportovních, kulturních, vzdělávacích aj.), které by měly kladný dopad na okolní krajinu, cestovní ruch a zaměstnanost regionu. Jednou z těchto mnoha dílčích aktivit je zřízení sportovního bikrosového a motokrosového areálu. Dvě tratě, splňující kritéria evropského sportoviště tohoto druhu, využívající jedno společné zázemí potřebné pro provoz takovýchto sportovišť včetně parkovacích a odstavných ploch.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:28 560 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno