Základní informace o projektu

Ident. číslo:213Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Zabrušany - revitalizace prostoru Želénky
Popis projektu:Jsou to plochy bývalých rekultivací podél toku Bouřlivce, jedná se o kombinaci lesních porostů a zenedbaných luk.
Žadatel:ZabrušanyPředpokládané náklady:2 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt je již bezpředmětný, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:2 148 760 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno