Základní informace o projektu

Ident. číslo:212Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Zabrušany - revitalizace prostoru Heřman
Popis projektu:Stavba řeší revitalizaci území o celkové výměře 5,83 ha. Revitalizace zahrnuje úpravu a dosadbu zeleně u vodní plochy a částečnou rekonstrukci stávající pěšiny podél vodní plochy.
Žadatel:ZabrušanyPředpokládané náklady:3 840 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 1/2013.
Popis:Stavba řeší revitalizaci území o celkové výměře 5,83 ha. Revitalizace zahrnuje úpravu stávající zeleně a dosadbu zeleně u vodní plochy a částečnou rekonstrukci stávající pěšiny podél vodní plochy včetně osazení dvou lávek pro pěší a pěti laviček.
Správní povolení:Byl vydán územní souhlas, ale podle sdělení stavebního úřadu není potřeba.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce.
Skladba stavebních objektů:SO 1 Lávky, lavičky a úprava pěšiny SO 2 Pěstební zásahy
Rozpočtové náklady bez DPH:1 947 463 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:38Konaném dne:25.02.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0345Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:30.06.2015Termín plnění:27.11.2020
Název smlouvy:Supervize Zabrušany – revitalizace prostoru Heřman
Aktuální cena (vč. DPH):139 672 KčZhotovitel:B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0118Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:25.03.2015Termín plnění:25.04.2015
Název smlouvy:zpracování projektu supervize akce „Zabrušany – revitalizace prostoru Heřman“
Aktuální cena (vč. DPH):4 840 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0386Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:26.05.2015Termín plnění:27.11.2020
Název smlouvy:Zabrušany – revitalizace prostoru Heřman
Aktuální cena (vč. DPH):1 654 184 KčZhotovitel:OK GARDEN s.r.o.

zavřít okno